HHP

Health & Healing Practice

De Health & Healing Practice van Loriana Favro en Dana-Maria is ontwikkeld voor mensen die verbetering willen omtrent lichamelijke klachten en gezondheidsproblemen. Soms zijn deze klachten onverklaarbaar, soms zijn ze chronisch van aard, maar in vrijwel alle gevallen is er een onderliggende oorzaak. HHP gaat naar de kern, haalt de oorzaak naar boven en streeft ernaar deze op te lossen.

Over HHP

Herinneringen, stress en trauma’s worden allemaal in het lichaam opgeslagen. Na verloop van tijd kan dit lichamelijke klachten veroorzaken; men kan zich letterlijk ziek denken. Als de onderliggende oorzaak niet wordt aangepakt, zullen deze klachten blijven terugkomen en naar alle waarschijnlijkheid verergeren.

HHP betrekt de patiënt actief bij de therapie. Het stimuleren van het bewustzijn en het bewust kijken naar de manier waarop men in het leven staat, staan hierbij centraal. Dit stelt de patiënt in staat om signalen van het lichaam te herkennen en inzicht te krijgen in wat het lichaam wil zeggen. HHP geeft patiënten vervolgens de handvaten om het eigen lichaam te helen, om te gaan met een chronische ziekte of om preventief aan het werk te gaan. Kortom, om het leven in eigen handen te nemen!

Verbinden van lichaam en geest

De kracht van HHP ligt in de unieke samenwerking tussen Loriana en Dana-Maria, waarbij Loriana het lichamelijke aspect en Dana het psychische aspect voor haar rekening neemt. Op deze manier wordt er een verbinding gelegd tussen lichaam en de geest.

Life coach Dana-Maria is gespecialiseerd in het naar boven halen van bepaalde informatie en patronen in het onderbewustzijn. Deze informatie brengt ons naar de oorzaak van de ziekte. In haar werk gebruikt zij onder andere methodes als Psych-K, Ki-training, gedachten-training, EFT , Soul Body Fusion en technieken gebaseerd op het gedachtengoed van Carl Jung.

Nadat de patronen uit het onderbewustzijn aan de oppervlakte zijn gekomen, gaat zij samen met de patiënt aan de slag om belemmerende patronen te doorbreken en hier nieuwe overtuigingen voor in de plaats te zetten.

Natuurgeneeskundige Loriana gebruikt de VMI (Vital Movement Integration) Bodywork een vorm van somatische therapie. Doormiddel van zachte aandachtige aanraking, manuele technieken, ademhalings- en bewegingsoefeningen, herstelt zij onevenwichtigheden tussen het zenuwstelsel en de neuromusculaire-, skelet, organen en endocriene systemen. Dit lost blokkades op, vermindert pijn en somatische klachten en helpt ervaringen een nieuwe plek te geven in lichaam en geest.

Voor wie is HHP?

HHP is in het bijzonder geschikt voor SOLK-patiënten (somatisch onvoldoende lichamelijke klachten) en mensen met psychosomatische klachten. Daarnaast helpt het mensen om te leren gaan met chronische klachten en depressies. Ook kan HHP ondersteunen bij zware ziekteprocessen en stervensbegeleiding.

Behandeling

Om een blijvende verandering te realiseren zijn er minstens 9 sessies nodig verspreidt over 2 à 3 maanden (dit komt neer op een sessie van 1,5 a 2 uur per week). De eerste sessie zal gezamenlijk met Loriana en Dana plaatsvinden. Vervolgens zullen afwisselend 4 sessies met Loriana en 4 sessies met Dana volgen.

Na afloop van deze periode zal er worden besloten of er meer sessies nodig zijn of dat de patiënt zelf met de aangereikte handvaten verder kan.

Prijzen

9 sessies (volledig HHP traject):

  • € 367,50 gehele betaling vooruit voldaan
  • € 420,- bij betaling per sessie (€ 46,67 per sessie)

* Dit is een goede ondersteuning bij lichamelijke en psychische klachten maar nooit een vervanging van een consult met of behandeling door je arts of hulpverlener.

Aanmelden

Referenties HHP