IKBouw Homepage

IKBouw: Bouwen aan jezelf en aan een betere toekomst.

Bij IKBouw geloven we in de kracht van individuele groei als de bouwstenen voor een positieve toekomst. Wij richten ons op jongeren, omdat we ervan overtuigd zijn dat een betere wereld begint bij het ontwikkelen van sterke individuen. Onze missie is tweeledig. Ten eerste moedigen we jongeren aan om te bouwen aan zichzelf – om hun potentieel te ontdekken, hun vaardigheden te versterken en hun zelfvertrouwen op te bouwen. We geloven dat een goed fundament in persoonlijke groei de basis vormt voor succes in alle aspecten van het leven. Ten tweede streven we naar een bredere impact. We geloven in het ‘butterfly-effect’: de positieve veranderingen die voortkomen uit individuele groei kunnen zich verspreiden als de vleugels van een vlinder, en zo een kettingreactie van positieve transformaties in de wereld veroorzaken.