Over ons

IKBouw is een platform waarop verschillende coaches samenkomen, waaronder life coaches, business coaches, werkcoaches, maar ook bewegingstherapeuten en yoga instructeurs. IKBouw verbindt coaches met elkaar met als doel elkaar te inspireren, informatie uit te wisselen, samen projecten op te starten en ook elkaar te ondersteunen.

Vanuit IKBouw willen wij een butterfly effect veroorzaken, een beweging die doorgezet wordt en een positieve bijdrage levert aan de maatschappij.

IKBouw: Bouwen aan jezelf en een betere toekomst!